Dochádzkové systémy

Najjednoduchší spôsob ako monitorovať pohyb a prítomnosť osôb v budove je inštalácia prístupového alebo dochádzkového systému. V kombinácii s vhodne nastaveným a nainštalovaným kamerovým systémom je celý monitorovaný objekt pod kontrolou 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Prístupové systémy nachádzajú uplatnenie vo veľkých bytovkách, kde môžu majitelia monitorovať jednotlivých návštevníkov. Na úrovni firiem a veľkých podnikov je výhodou takýchto systémov evidencia dochádzky a práce zamestnancov. Možnosť konfigurovať prístupy do jednotlivých oddelení pre zamestnancov či vedenie dochádzkových podkladov pre prácu personálneho oddelenia zjednodušujú prácu vo firme. Medzi prístupové prvky, vďaka ktorým je možné monitorovať dochádzku a pohyb osôb patria RFID karty, odtlačky prstov alebo scany dlaní. Zákazníci spoločnosti OSMONT elektromontáže, s.r.o. môžu požiadať o komplexný návrh prístupového a dochádzkového systému. Potom nasleduje montáž i zaškolenie zodpovedných zamestnancov. OSMONT elektomontáže, s.r.o. má skúsenosti s mnohými dodávateľmi týchto systémov. Najosvedčenejšie systémy sú od firiem Entry a Easydoor. 

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler