Európske fondy

Inovácia výroby v spoločnosti OSMONT elektromontáže, s.r.o.

Začiatok projektu: 7. augusta 2015

Ukončenie projektu: 15. decembra 2015

Prijímateľ: OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Miesto realizácie projektu: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

Výška poskytnutého príspevku: 147 150,00 €

Názov projektu: Inovácia výroby v spoločnosti OSMONT elektromontáže, s.r.o.

Kód ITMS projektu: 25110121098


 

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre OK KaHR

Projekt bol realizovaný s podporou EÚ, Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Investícia do Vašej budúcnosti

 

www.economy.gov.sk


Stručný opis projektu: Obstaranie inovatívneho zariadenia na výrobu elektrických rozvádzačov nám umožňuje zmodernizovanie spôsobu doterajšej výroby. Nové zariadenia zabezpečili efektívne a kvalitné procesy, súvisiace s výrobou elektrických rozvádzačov a to rezanie, vytváranie zložitých tvarov, strihanie, zváranie, ohýbanie plechu, výrobu popisných štítkov ako aj vytváranie grafických návrhov.

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler