Monitoring energie

Prehľad o množstve spotrebovanej energie je dôležitý nielen pre každú domácnosť, ale aj každú firmu. Ako v domácnosti, tak i vo firme je cieľom optimalizácia nákladov na spotrebu energií a predpokladom pre uskutočnenie týchto cieľov je neustále monitorovanie a porovnávanie spotreby za určené časové úseky. Vďaka montáži systému Carlo Gavazzi je monitorovanie energií prehľadné a jednoduché. Okrem diaľkového odpočtu meradiel energií je možné i diaľkové pripájanie a odpájanie jednotlivých spotrebičov. Týmto systémom je možné monitorovať spotrebu plynu, vody alebo elektrickej energie, vďaka čomu je potom možná optimalizácia nákladov.

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler