Elektroinštalácie

Elektroinštalácie

Kvalitná elektroinštalácia je základom správneho fungovania každého objektu. Potreby súčasných zákazníkov sú čoraz náročnejšie, nakoľko trh neustále ponúka novinky v oblasti elektroinštalačných riešení. Cieľom je teda ponúkať sofistikované inštalácie šité na mieru podľa požiadaviek zákazníka. K splneniu týchto náročných podmienok je potrebná kvalitne spracovaná projektová dokumentácia. Aj to je jeden z dôvodov prečo spoločnosť OSMONT elektomontáže, s.r.o. disponuje vlastným projektovým oddelením. Práca s najmodernejším technickým a softvérovým vybavením umožňuje zabezpečiť všetko potrebné pre ďalšiu prácu realizačných tímov. Celý proces realizácie elektroinštalačných prác vedú skúsení projektoví manažéri. Cieľom je zabezpečiť realizáciu v čo najvyššej kvalite pri splnení všetkých zmluvne stanovených termínov. Do portfólia služieb firmy teda patrí nielen oprava elektroinštalačných rozvodov, ale aj projektovanie a realizácia inštalácií v novostavbách, revízie elektrických zariadení a trafostaníc. Služby sú doplnené o inštaláciu a revízie bleskozvodov. V oblasti elektroinštalačných prác má spoločnosť OSMONT elektromontáže, s.r.o. bohaté skúsenosti z projektov realizovaných nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v Maďarsku, Rumunsku či Chorvátsku a Čechách.

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler