Monitoring

S výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa spája aj množstvo administratívnych úkonov, najmä ak je zákazník predajcom elektrickej energie do distribučnej siete. Pre správne nahlasovanie údajov je potrebné neustále monitorovanie zariadenia a celkovej výroby systému. Pre jednoduchšiu správu celého zariadenia je k dispozícii online monitoring, vďaka ktorému má majiteľ systému prehľad o aktuálnej výrobe a produkcii elektrickej energie, prípadne vie včas odhaliť poruchu. S monitoringom je spojený administratívny servis, prostredníctvom ktorého je zákazník odbremenený od byrokratických povinností a celková administratíva je zmluvne prevedená na spoločnosť OSMONT elektromontáže, s.r.o. V rámci zmluvy je možné ošetriť i pravidelné revízie zariadenia, čím sa zabezpečí jeho nepretržitý bezpečný chod. 

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler