Administratívny servis

Zákazníkom, ktorí prevádzkujú zariadenie na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov ponúkame zmluvný administratívny servis, ktorý zahŕňa rôzne služby spojené s prevádzkou takéhoto zariadenia. Cieľom tejto služby je odbremeniť zákazníkov od komunikácie s orgánmi štátnej správy a celkovej byrokracie.  Keďže zákony spojené s prevádzkou zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa neustále menia, prevádzkovateľ častokrát nestíha včasne a pružne reagovať na zmeny, čo v konečnom dôsledku môže znamenať stratu podpory, alebo zbytočne zaplatené pokuty udelené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a podobne.

Administratívny servis zahŕňa:

- generovanie a zasielanie faktúr pre distribučnú spoločnosť,

- denné a mesačné hlásenia výroby zariadenia pre distribúciu,

- komunikáciu s colným a daňovým úradom k priznaniu dani z elektrickej energie,

- zasielanie informácií o všetkých legislatívnych zmenách v oblasti prevádzky zariadenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov,

- zasielanie podkladov a hlásenia pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,

- vypracovanie obchodných zmlúv o dodávke energie,

- získanie certifikátu OKTE.

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler