Výroba rozvádzačov

V rámci elektroinštalačných prác a celkového servisu elektrických zariadení ponúka spoločnosť OSMONT elektromontáže, s.r.o. aj výrobu vlastných rozvádzačov, ktoré sa skladajú z kvalitných komponentov svetoznámych výrobcov. Samotnej výrobe rozvádzača predchádza poradenstvo a príprava dokumentácie potrebnej k výrobe. Po odsúhlasení všetkých parametrov a komponentov dochádza k samotnej výrobe, ktorej dĺžka závisí od náročnosti vyhotovovaného rozvádzača. Komponenty od svetoznámych značiek sú osádzané do kvalitných skríň, ktoré splnia požiadavky aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Vyrobené rozvádzače spĺňajú všetky technické normy.

 Ponuka rozvádzačov zahŕňa:

- Výkonové (priemyselné) rozvádzače (STN EN 61439-2)

- Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO) (STN EN 61439-3)

- Staveniskové rozvádzače (ACS) (STN EN 61439-4)

- Rozvádzače na rozvod energie vo verejných sieťach (STN EN 61439-5)

- a iné

Ponuka spoločnosti OSMONT elektromontáže v oblasti výroby rozvádzačov:

- odborné poradenstvo

- vypracovanie potrebnej dokumentácie

- výrobu rozvádzačov

- pripojenie rozvádzača

- spustenie ostrej prevádzky 

- servis

- revízne služby podľa technických noriem

 

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler