Obnoviteľné zdroje energie

Spotreba nerastných surovín vo svete neustále stúpa a zásoby sa postupne míňajú. Tvorba skleníkových plynov zo životného štýlu ľudskej populácie má devastačný charakter na životné prostredie. Aj to sú dôvody prečo svet čoraz viac investuje do výskumu a vývoja obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, voda či vietor. V oblasti obnoviteľných zdrojov má spoločnosť OSMONT elektromontáže, s.r.o. ako člen skupiny IMAO bohaté skúsenosti z realizácie rôznych druhov projektov. Obnoviteľné zdroje energie sú vyhľadávané mnohými investormi ako efektívny a dlhodobý spôsob investovania finančných prostriedkov. O systémy vyrábajúce zelenú elektrickú energiu majú čoraz väčší záujem i bežní spotrebitelia. V tomto prípade ide najmä o malé fotovoltaické zariadenia vhodné pre strechy rodinných domov.

 

Spoločnosť OSMONT elektromontáže, s.r.o. vykonáva revízie a servis fotovoltaických zariadení a bioplynových staníc podľa zákonom stanovených postupov a v súlade s technicko-prevádzkovými normami vzťahujúcimi sa na tieto druhy zariadení. 

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler