Protipožiarné systémy

Včasná detekcia vznikajúceho požiaru je veľmi dôležitá. V priestoroch rodinných domov, ale aj výrobno – administratívnych budov nachádzajú svoje uplatnenie elektronické požiarne systémy, vďaka ktorým získajú majitelia budov včasnú informáciu o nebezpečenstve požiaru. Prostredníctvom elektronického požiarneho systému je možné ovládať odsávací a hasiaci systém, ale aj únikové východy z objektu. V prípade záujmu je možné napojiť monitorovaný objekt na hasičský zbor, čím je v prípade poplachu zabezpečená okamžitá reakcia záchranných zložiek. Tento systém rovnako umožňuje i ovládanie evakuačného rozhlasu. Spoločnosť OSMONT elektromontáže, s.r.o. pracuje so systémami značiek Sectro, Bosch a iné.

IMAO group | IMAO Slovensko | IMAO Česká Republika| IMAO Chorvátsko | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunsko | IMAO Srbsko | Hybridný bojler